comercial@perezpons.com
Pg. 22 de Juliol, 612
08222 Terrassa (Barcelona)
93 119 81 74 - 656 482 348
Carrer General Prim 55, Local
08191 Rubí (BCN)
93 177 29 15 - 633 323 635

Col·legiat Administrador de Finques [6034]
Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya[3646]

Nosaltres gestionem, tu controles!
Una manera diferent d'administrar.

Els Nostres Serveis

Aspectes Legals

 • Tramitació Alta de la Comunitat (registre llibre d’Actes, NIF, etc…)
 • Actualització legal i econòmica de la Comunitat, des de la base de l'Escriptura de Divisió Horitzontal i Obra Nova
 • Servei preferencial de l'equip d’advocats i arquitectes de Pérez Pons per a qualsevol consulta Comunitaria

Aspectes Econòmics

 • Elaboració i emissió trimestral de rebuts de les quotes comunitàries que poden ser cobrades per domiciliació bancària o a les oficines de Pérez Pons
 • Estat de comptes, cada sis mesos, amb tots els justificants d’ingressos i despeses
 • Informació actualitzada, en qualsevol moment, dels moviments comptables

Des que assumim la gestió de la Comunitat de propietaris ens fem càrrec de tots els aspectes que se'n deriven:

Administració Interna

 • Preparació del pressupost anual i càlcul de quotes
 • Convocatòria i preparació de reunions de propietaris
 • Redacció de les Actes i manteniment del llibre d’Actes Informació als propietaris
 • Sala d’actes de Pérez Pons per a la celebració de les reunions i a disposició de la Comunitat

Manteniment

 • Reparacions, obres i manteniments de la comunitat.
 • Pressupost, contractació i coordinació dels serveis de manteniment ordinaris: ascensor, neteja, i altres elements comuns com jardineria,piscina, enllumenat…
 • Pressupost, contractació i coordinació dels serveis de manteniment extraordinaris
 • Servei de l'equip d'arquitectes de Pérez Pons per a projectes de rehabilitació, anàlisi i diagnosi de patologies, etc…

Gestió de la Morositat

 • Preavisos
 • Seguiment de la morositat
 • Servei de l'equip d'advocats