comercial@perezpons.com Accés clients

Administració de Comunitats de Propietaris

Administrem Comunitats de veïns i finques en propietat vertical o societats patrimonials familiars.
Constitució de comunitats de propietaris

Col·laborem amb la celebració de la primera assemblea de constitució de la comunitat i de la normativa aplicable. Gestionem la documentació digitalitzada per a agilitar la gestió de la Comunitat, facilitant la nostra experiència al President, i evitar-li així desplaçaments. Sempre es manté contacto via telefònica o per correu electrònic per a agilitar la gestió diària de la finca.Sempre es recullen els documents de l'anterior Administrador, seguint el protocol establert pel Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida.

Legalització de llibres d'actes

Tramitem la legalització de nous llibres d'actes de fulles mòbils en el Registre de la Propietat corresponent. Transcrivim les actes al Llibre per a la seva signatura per la Junta de Govern i l'execució dels acords adoptats en assemblea.

Convocatòries i assistència a assemblees

  • Coordinem amb el President les dates de celebració d'assemblea i els punts que han de figurar en la convocatòria. Se celebra l'assemblea el dia assenyalat en el vestíbul de la finca o en les nostres oficines, sense cost per a la comunitat. Assessorament jurídic en les assemblees, acudint Advocats a l'assemblea si la complexitat del tema el requereix.
  • Redactem i enviem a tots els propietaris de l'acta aixecada en l'assemblea.
  • Ens encarreguem de crear els rebuts acordats en assemblea per al seu pagament en les nostres oficines o per domiciliació bancària.
  • A més hi ha un control jurídic dels contractes d'obra i serveis de la Comunitat, sol·licitud d'informes comercials d'empreses triades en assemblea, si l'import de l'obra o reparació el justifica.

* Correspon a l'assemblea l'elecció de l'empresa que hagi de realitzar qualsevol obra, i per això, la millor manera d'ajustar preus és sol·licitar diferents pressupostos d'una mateixa obra.

Estatuts i Reglaments de Règim Interior

Analitzem els estatuts inscrits en el Registre de la Propietat i la seva aplicació a la realitat actual. Els nostres Advocats confeccionen les normes de Règim Interior o de Convivència per a resoldre els problemes habituals de convivència en la finca, que no estan regulats legalment. Aquestes normes han d'aprovar-se en assemblea per a la seva aplicació a la Comunitat.

Tramitació de subvencions

Si ho acorda l'assemblea, es realitzen les gestions necessàries davant organismes públics per a sol·licitar subvencions. Es realitzarà l'assessorament i seguiment dels tràmits.

Gestió d'impagats

Realitzem una comptabilitat gestionada al dia, la qual cosa permet tenir al President la situació real de la finca a cada moment. Si cal després d'esgotar les vies de solució amistosa amb el propietari, fem seguiment de la morositat, amb enviament de cartes de reclamació i burofax, aprovació de saldos en assemblea i reclamació judicial. Per això, informem i fem un seguiment dels processos judicials a la Junta de Govern i assemblees.

Seguiment de sinistres d'assegurances

Si es requereix, realitzem l'obertura d'un sinistre en la companyia d'assegurances pertinent. Analitzem el condicionat de la pòlissa i fem un seguiment del sinistre fins al seu abonament a la Comunitat. El grup disposa de Corredoria d'Assegurances, la qual cosa garanteix independència respecte a qualsevol companyia d'assegurances, i permet oferir als nostres clients la pòlissa que millor s'adapta a les característiques del risc a assegurar.