comercial@perezpons.com Accés clients

L'ajudem a llogar el seu habitatge

Administrem lloguers de propietaris d'habitatges i locals, finques en propietat vertical,comunitats de béns o societats patrimonials familiars
Contractes d'arrendament

Els nostres contractes es realitzen amb clàusules que protegeixen el propietari al màxim, i es complementa amb la selecció de solvència i garanties externes com a avals de familiars o bancaris, o assegurances d'impagament de lloguers. S'obliga a la contractació d'una assegurança de inquilinato que cobreix les possibles negligències o danys que causi l'inquilí. Es realitza un reportatge fotogràfic que s'incorpora i signatura al contracte, juntament amb l'inventari, i es prenen lectures de comptadors de serveis.

Gestió de cobrament de Lloguers

Tots hem escoltat males experiències d'algun propietari, que li han deixat de pagar lloguers o fins i tot li han causat danys intencionats. Per això, s'exigeix garanties de tercers (avals privats o bancaris) o la contractació de pòlisses d'assegurança que cobreixen impagaments i danys.
Es gestiona el AVALLOGUER que és un document en què la Generalitat de Catalunya garanteix l'impagament de lloguers, amb algunes limitacions.
Si la seva preocupació és cobrar cada mes, hi ha la possibilitat de contractar el LLOGUER SEGUR O GARANTIT que li suposa avançar-li el dia 5 cada mes els diners del seu lloguer, encara que el seu inquilí no pagui i hagi d'iniciar-se un procediment judicial.

Selecció d'inquilins amb solvència

És molt important la selecció dels inquilins. Es realitza un procés de selecció amb sol·licitud de nòmines, contractes de treball, rendes, etc. Que permet realitzar un càlcul exhaustiu del consum previsible de l'inquilí i dels diners que li resta per a assumir el pagament del lloguer.

Publicitat en webs immobiliàries

Es publiquen en els principals portals immobiliaris els pisos amb fotografies i característiques. S'organitzen visites i s'intenta llogar el pis o local en el menor temps possible, perquè som conscients que el propietari necessita cobrar lloguers per a rendibilitzar la seva inversió.

Desnonaments per falta de pagament

La gestió de cobrament es realitza directament amb els inquilins, i en cas de problemes s'intenta buscar una sortida consensuada que recuperi la possessió de l'habitatge o local al més aviat possible per a poder tornar a llogar-la. En cas que no hi hagi col·laboració per part de l'inquilí, s'informa el propietari i s'interposa la demanda de desnonament i reclamació de rendes (segons cada cas).