comercial@perezpons.com Accés clients

L'ajudem a vendre el seu habitatge

Gestió professional i personal per a optimitzar el valor del seu immoble. Ens ocupem de les gestions prèvies i posteriors a la compravenda per a garantir la seva seguretat.
Taxacions immobiliàries

Valorem la seva propietat a preu de mercat, informant-lo dels costos fiscals i administratius que tindrà posteriorment, com ara la plusvàlua de l'Ajuntament, imposat de renda, etc.

Contractes d'arres i compravendes

Redactem els contractes de reserva o d'arres necessaris fins a la signatura de l'escriptura pública davant Notario. Un dels nostres Advocats acompanya a les parts el dia de la signatura davant el Notari per a evitar errors i esmenar qualsevol problema que pugui sorgir.

Publicitat d'ofertes en Internet

Utilitzem les plataformes més consultades en internet (Idealista, Fotocasa) a part del sistema tradicional de cartells i publicitat de zona.

Aixecament o cancel·lació de càrregues registrals

És important a l'hora de comercialitzar la venda de qualsevol immoble disposar d'una nota informativa del Registre de la Propietat, perquè els possibles compradors puguin observar que comprar lliure de càrregues i gravàmens. En cas d'existir, ens encarreguem d'informar i, en el seu cas, de realitzar els tràmits necessaris per a la cancel·lació de les càrregues del Registre de la Propietat.

Assessorament hipotecari i fiscal

En la concreció de les condicions de venda és molt important tenir present el cost fiscal (tributs i impostos que corresponen a comprador i venedor) i la seva anàlisi ha de ser imparcial, no vinculat al banc que sempre busca l'interès de l'entitat. L'assessorament fiscal és un vestit a mesura que es fa atenent la situació i previsions de cada client. Actualment existeix problemes amb operacions que s'escripturen per preu inferior al que es considera mínim fiscal, atès que els preus han sofert importants rebaixes, però els valors cadastrals continuen alts. El nostre assessorament inclou la possibilitat de fer-li la declaració de renda del següent exercici al venedor en el qual haurà de declarar el guany o pèrdua patrimonial, o assistir-li en inspeccions de comprovació de valors.